Skip to content

Present Simple (base form) – Энгийн одоо цаг

December 12, 2006

Энгийн одоо цагийг дараах 4 нөхцөлд ашиглана.

 • for permanent situations / Тогтмол төлөв байдлыг илэрхийлнэ /
 • for repeated actions or habits / зан, төлөв байдлыг илэрхийлнэ /
 • for general truths / Жинхэнэ үнэнийг илэрхийлнэ/
 • to tell stories, or summarise the plot of a film or book / түүх, киноны тухай, номны тухай илэрхийлнэ /

Example :

 • i work for an IT company / Би МТ( Мэдээллийн Технологийн ) компанид ажилдаг /
 • I use my mobile phone every day / Би гар утасаа өдөр болгон хэрэглэдэг /
 • The sun rises the East / Нар зүүнээс манддаг./
 • Our hero goes off to search for treasure, which he eventually find after maby adventures.

Шинэ vгнvvд

permanent – тогтмол, тогтонги, vргэлжийн
situation – төлөв, байдал, орчин, хүрээлэн буй газар
flat – орон сууц
habit – зан, зуршил, зан заншил, биеийн галбир, шинж онцлог
truth – үнэн, шудрага, шудрага үнэн, чин үнэн, үнэнийг хэлэх

Advertisements
One Comment leave one →
 1. @riun permalink
  December 12, 2006 3:19 am

  Àíãëè õýëíèé õè÷ýýë òàâèõûí õàæóóãàà𠺺ðèé㺺 ñîðèñîí òåñò òàâèâàë ç¿ãýýð áàéíà, Òýãýýä õýä õîíîãèéí äàâòàìæòàé òåñòèéíõýý õàðèóã íü òàâèäàã áàéõ õýðýãòýé. Øèíý õè÷ýýë òàâèñàí ë áîë òýð äîð íü ººðèé㺺 ñîðèäîã òåñò íü áàéâàë ç¿ãýýð þìàà . . .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: