Skip to content

Статик вэбийг хялбарчлах

January 17, 2007

Статик вэб хуудасны хэрэгцээ шаардлага одоо хэр нь байсаар л байна. Гэтэл олон хуудастай статик вэб хийхэд зарим нэг асуудал хүндрэлтэй болж ирдэг. Жишээ нь 50 хуудастай статик вэбийн меню-нд өөрлчлөлт орлоо гэж бодоход 50 хуудас тус бүрчлэн засвар хийх шаардлагатай болдог. Энэнд асар их цаг алдаж тухайн хүний хүч хөдөлмөрийг бардаг. Тэгвэл энэ асуудлыг хялбарчлах талаас нь авч үзье. Таны вэб ямар сервер дээр ажилдаг вэ?
Хариулт ердөө 2:
1. Apache on Unix, Linux
2. IIS Windows server

Apache сервер дээр РНР ажилдаг бол IIS сервер дээр ASP ажилдаг.
РНР дээр вэбээ хялбарчилъя.
Index хуудас маань өөрөө толгой, бие, хөлийн хэсгээс бүрдэнэ.
Толгой хэсэг буюу Header.php файл дээр вэбийн меню болон толгойн хэсгийг оруулъя.
Биеийн хэсэг дээр мэвийн мэдээлэл харагдах хэсгийг байрлуулъя. Хөлийн хэсэг бол мэдээж вэбийн доод хэсэг буюу зохиогч, холбоосууд зэрэг орно.
index.php
header.php
body.php
footer.php

За одоо индекс файлаа үүсгэе.
<?
include('header.php');
include('body.php');
include('footer.php');
?>

Дээрх кодонд нэг хуудасан дээр хэрэгтэй гурван хуудасаа дуудаж үзүүллээ. Тэгвэл одоо мэдээлэл харуулах хуудасны тоо олон болвол яаах вэ?
switch ашиглан олон хуудасаа нэг тор дуудая.
<?
include('header.php');
switch($utga)
{
case "casename": include('filename.html or filename.php'); break;
case "casename": include('filename.html or filename.php'); break;
default: include('body.php');
}
include('footer.php');
?>

Одоо вэбийн хуудасаа үзэхийн тулд яаж үзэх вэ?
index.php?utga=casename
Дээрх хэлбэрээр вэбийн хуудасуудаа холбож өгнө.

Одоо ASP дээр вэбээ хэрхэн хялбарчилах вэ?

мэдээж үндсэн нэг хуудасаа үүсгэж өгнө. Жишээ нь :
Default.aspx
index.aspx
аль нь ч байсан болно.
Yндсэн хуудасны кодыг харууллаа.
<%@ Page Language="VB" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
</script>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Mind Vision Group</title>
<link href="images/ariun.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
<%Response.WriteFile("Header.html")%>
<%
If Request.QueryString("Page") IsNot Nothing And Request.QueryString("Page") <> "" Then
If Request.QueryString("Page").EndsWith(".html") Then
Response.WriteFile(Request.QueryString("Page"))
End If
Else
Response.WriteFile("Index.html")
End If
%>
</body>
</html>

<%Response.WriteFile("Header.html")%> Толгой хэсгийг харуулсан хуудасаа дуудана.
<%Response.WriteFile("footer.html")%> Мөн хөлийн хэсгийн хуудасаа дуудаж болно.

Харин биеийн хэсгийн хуудсуудаа яаж дуудах вэ?
<%
If Request.QueryString("Page") IsNot Nothing And Request.QueryString("Page") <> "" Then
If Request.QueryString("Page").EndsWith(".html") Then
Response.WriteFile(Request.QueryString("Page"))
End If
Else
Response.WriteFile("Index.html")
End If
%>

Default.aspx?Page=filename.html
хэлбэрээр бусад статик хуудсуудаа харуулж болох нээ.

За ингээд хялбар болсон бол вэбээ гялалзуулаад бай. :р / Би ажилаа хийлээ. /

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: