Skip to content

Javascript эхлэн суралцагсдад

June 21, 2007

Жааваскрипт нь HTML кодонд нэмэлт хэрэгсэл болж орох бөгөөд дараах хэлбэрээр HTML хуудас үүсгэж болно.
document.write(“<h1>” + name + “</h1>”)
<html>
<body>
<script type=”text/javascript”>
<!– /* кодонд тайлбар бичих */
document.write(“Hello World!”)
–>
</script>
</body>
</html>

Скриптийг HTML хуудасны аль хэсэгт бичих вэ? Скриптийн хийх үйлдлээс хамаараад дараах
хоёр хэсэгт бичих боломжтой. Эхний байрлал буюу <head> тагын хооронд хуудсан дээр
хэвлэгдэхгүй хэсгийг бичиж өгнө. Дараагийн байрлал буюу <body> тагын хооронд бичиж байгаа
скрипт нь хуудасан дээр харагдах хэсэггийг бичнэ.

<html>
<head>
<script type=”text/javascript”>
…. /* Хуудасан дээр хэвлэгдэхгүй хэсэг */
</script>
</head>
<body>
<script type=”text/javascript”>
…. /* хуудсан дээр хэвлэгдэх хэсэг */
</script>
</body>

Нэгэнт бэлэн байгаа скрипийг хэрхэн дуудах вэ?

<script src=”скриптийн нэр.js” type=”text/javascript”></script>

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: